Akademia Płynnego Żywienia - III edycja

19 września 2014
-
3 minuty

W Wąsowie, w województwie wielkopolskim, zakończyła się III edycja Akademii Płynnego Żywienia. Podczas trzech dni (15-17.09.2014 r.) jej trwania, najwięksi hodowcy trzody chlewnej uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych profesjonalistów, praktyków w płynnym żywieniu świń – Henka Honderda , Ruuda Bensa i Rinusa Veidhorsta.

Uczestnicy wysłuchali wykładów m.in. o  stabilności aminokwasów stosowanych w żywieniu płynnym trzody chlewnej; przechowywaniu surowców płynnych; produktach ubocznych produkcji piwa – wartościach żywieniowych, przechowywaniu, zastosowaniu w żywieniu trzody chlewnej. Zapoznali się także z procesem produkcji piwa, zwiedzając poznański browar Lecha oraz z funkcjonowaniem instalacji płynnego żywienia odwiedzając chlewnię Grolder.

Akademię Płynnego Żywienia zainicjował wyjazd szkoleniowy największych polskich hodowców trzody chlewnej, praktykujących mokre żywienie do Holandii w 2013r. Projekt skierowany jest do hodowców, którzy stosują lub planują wdrożenie instalacji do płynnego żywienia zwierząt hodowlanych. Realizowany jest przy współpracy z holenderską centralą, zapewniającą unikatowe know how w tym specjalistycznym obszarze.