Ideal-X - program żywienia dla indyczki

Jeszcze większa rentowność produkcji!

Nowy ideał w żywieniu indyczek

Indyczki to ptaki wymagające specjalistycznego żywienia, które nie tylko zapewni im wysoki status zdrowotny, ale także sprawi, że wzrośnie rentowność produkcji. Ideal-X, nowy ideał w żywieniu indyczek, to program spełniający te dwa istotne założenia, a także wiele więcej! 

Ideal-X powstał na bazie doświadczenia i analizy prównawczej publikacji naukowych z ostatnich lat, obserwacji terenowych w Polsce i Europie, a także przy zastosowaniu unikalnej metody metaanalizy. Jego zaletami są:

 

 • poprawa rentowności przy zachowaniu takiej samej masy ciała i lepszym FCR;
 • mniejsze obciążenie układu pokarmowego i wątroby
 • niższe koszty weterynaryjne;
 • pasza wzbogacona o dodatek poprawiający jakość odchodów;
 • minimalizacja rozwoju kokcydiów;
 • brak "górek" i "dołków" w dostarczanych składnikach odżywczych;
 • mniej skoków w pobieraniu wody;
 • mniej azotu w odchodach i amoniaku w powietrzu
 • niższy o 9% ślad węglowy w przeliczeniu na 1 kg masy ciała;

4XE dla zrównoważonego rozwoju

Równowaga w produkcji związana jest z zastosowaniem optymalnych rozwiązań we wszystkich gałęziach odpowiadających za rozwój biznesu:

 • EKONOMIA - poprawa rentowności produkcji 
 • EFEKTYWNOŚĆ - lepsze zastosowanie zasobów
 • EKOLOGIA - ograniczenie wydalania N, P, Ca i innych do środowiska
 • EMPATIA - mniejsza presja żywienia, czyli lepszy dobrostan

Rozwiązania, które wprowadzamy, są skierowane do wszystkich hodowców, aby jeszcze lepiej wesprzeć ich w osiąganiu wysokich wyników produkcyjnych oraz finansowych, jednocześnie mając na względzie zdrowie zwierząt oraz ich dobrostan, a także ochronę środowiska.

Grzegorz Torzyński

kierownik sekcji rozwoju produktu De Heus