1780 - Rabbit Progress Finish

Pasza dla królików w końcowej fazie tuczu RABBIT PROGRESS FINISH

Pasza typu "finiszer" pozwalająca utrzymać wysokie tempo przyrostu królików mięsnych przy jednoczesnym wykluczeniu w mięsie pozostałości kokcydiostatyku (należy uwzględnić okres karencji podawany na paszy tuczowej, zwykle około 7 dni). Odpowiednia struktura granulatu w połączeniu z optymalnym zbilansowaniem paszy gwarantują wysokie przyrosty do końca tuczu.

Kontakt z doradcą Punkty sprzedaży
  • Zachowanie optymalnego poziomu przyrostów do końca tuczu
  • Przygotowanie do tuczu przez oczyszczenie z pozostałości kokcydiostatyku
  • Wsparcie kondycji