Awans Bażant

Linia produktów Awans dedykowana dla chowu bażantów

Linia składa się z trzech rodzajów paszy. Starter w postaci kruszonki jest przeznaczony do skarmiana w okresie od 0. do 3. tygodnia włącznie. Grower i finiszer mają formę granulatu i są przeznaczone odpowiednio dla ptaków od 4. do 8. tygodnia włącznie oraz od 9. tygodnia do zakończenia tuczu. W skład wszystkich produktów z linii Awans dla bażantów wchodzi kokcydiostatyk chroniący ptaki przed wystąpieniem kokcydiozy.

Kontakt z doradcą Punkty sprzedaży
  • Pasze na każdy etap chowu i hodowli
  • Dodatek kokcydiostatyku chroniącego przed wystąpieniem kokcydiozy
  • Profesjonalna linia żywienia dla hodowców bażantów