2643 - Nioska Odchów 1 Zielona Zagroda

Pasza dla kur niosek Odchów 1 kruszonka

Pasza dla kur niosek Odchów 1 typu starter w formie kruszonki, przeznaczona od 1. dnia do 9. tygodnia życia włącznie.

Kontakt z doradcą Punkty sprzedaży
  • Wsparcie budowy szkieletu i mocnego kośćca
  • Bezkarencyjny kokcydiostatyk
  • Łatwe pobranie

Kiedy stosować?

Mieszanka paszowa typu starter dzięki swojej formie kruszonki jest łatwo pobierana przez ptaki. Zapewnia właściwy rozwój organów wewnętrznych młodej kury oraz budowę mocnego kośćca. W składzie paszy znajduje się bezkarencyjny kokcydiostatyk (karencja 0 dni) - salinomycyna.