RobotExpert

Bilansowania dawek pokarmowych paszy dla bydła

Robot Expert to narzędzie analityczne opracowane przez De Heus dla wsparcia gospodarstw korzystających z robotów udojowych. Zapewnia wgląd w dane o wydajności bydła mlecznego i efektywności robota. Wykorzystanie zalet RobotExpert jest polecane wszystkim hodowcom, którzy korzystają ze zrobotyzowanego systemu doju.

Skontaktuj się z doradcą żywieniowym ds. bydła
  • dokładne dane o wydajności stada i robotów udojowych
  • rekomendacje w oparciu o analizę danych produkcyjnych
  • bieżące określanie planu postępowania

Co zyskasz dzięki RobotExpert?

Program pozyskuje z systemu robotów udojowych najważniejsze dane dotyczące produkcji, ilości dojeń, aktywności krów, spożyciem paszy itp. Na ich podstawie opracowuje raport, który pomaga doradcy na bieżąco podejmować decyzje żywieniowe. Pomaga też sformułować wnioski na temat efektywności żywienia.