OptiMaize

Wskazówki do uprawy i właściwego terminu koszenia kukurydzy na kiszonkę

Kiszonka z kukurydzy jest jednym z najbardziej wartościowych źródeł pasz objętościowych, które stanowią podstawę żywienia krów mlecznych. Dobra pasza objętościowa, odpowiednio zbilansowana i uzupełniona paszą treściwą ma kluczowe znaczenie w uzyskiwaniu wysokich wyników produkcyjnych, dlatego istotne znaczenie ma ulepszanie jakości kiszonek. W tym celu De Heus opracował koncepcję OptiMaize.

Skontaktuj się z doradcą żywieniowym ds. bydła
  • wsparcie w określeniu właściwego momentu zbiorów kukurydzy
  • surowiec o optymalnych parametrach dla wysokiej jakości kiszonki
  • bardziej efektywne zarządzanie uprawami

Co zyskasz dzięki OptiMaize

OptiMaize to unikalne narzędzie, które pomaga lepiej oszacować optymalny czas zbioru kukurydzy na kiszonkę. W wyniku prostej, trzystopniowej analizy wykonanej przez doradcę De Heus w gospodarstwie, możliwe jest oszacowanie prawidłowego procenta suchej masy na aktualnym etapie uprawy.

Zbiór kukurydzy w odpowiednim momencie ma znaczenie dla jakości przyszłej kiszonki - czas cięcia jest jednym z najważniejszych czynników w tym zakresie. Cięcie w optymalnym czasie przekłada się także w bezpośredni sposób na uzyskiwanie większych plonów z hektara, zmniejszając koszty nakładów i zwiększając marżę.