OptiGrass

Przewodnik po zakładaniu, pielęgnacji i nawożenia użytków zielonych

Podstawą efektywnej produkcji mleka jest żywienie oparte na wysokiej jakości kiszonkach. Aby uzyskiwać doskonałe wyniki, należy w pierwszej kolejności zadbać o materiał siewny i prawidłowe przygotowanie podłoża, poprzedzone analizą gleby. Surowiec o właściwych parametrach można uzyskać nawet na glebach słabej klasy, pod warunkiem efektywnego zarządzania użytkami zielonymi. W tym celu De Heus opracował program Opti Grass.

OptiGrass wspiera hodowców w tworzeniu sianokiszonek najwyższej jakości, począwszy od analizy i przygotowania gleby, poprzez zasiew, kontrolę chwastów i plan nawożenia, aż do zbioru. W ramach OptiGrass doradcy żywieniowi De Heus uczą hodowców także prawidłowej techniki kiszenia, która pozwala na uzyskanie bardzo dobrej jakości produktu końcowego, bez najmniejszych strat (np. pleśni) i przy ograniczeniu kosztów nawożenia.

Skontaktuj się z doradcą żywieniowym ds. bydła
  • kompleksowe wsparcie w uprawie traw na kiszonki
  • wysoka jakość sianokiszonek
  • bardziej efektywne zarządzanie uprawami