OptiCare

Kompleksowe narzędzie audytowe w profilaktyce mastitis

OptiCare to narzędzie pozwalające na dwupoziomową weryfikację gospodarstwa pod kątem czynników zwiększających ryzyko mastitis. To integralna część programu Akademia Zdrowego Wymienia. Za jego pomocą możemy wskazać poziom strat, jakie powoduje podwyższony poziom somatyki oraz obszary, których poprawa pomoże ograniczyć występowanie przypadków mastitis w gospodarstwie.

Każdy audyt kończy lista zaleceń, szczegółowo omawiana z hodowcą oraz wspólnie ustalony plan ich realizacji. Hodowca, w zależności od potrzeb ma do wyboru cztery obszary audytowe:

Skontaktuj się z doradcą żywieniowym ds. bydła
  • odchów młodzieży - kontrola wszystkich czynników , jakie mają wpływ na podniesienie odporności od urodzenia do fazy dojrzewania
  • krowy w laktacji - analiza wszystkich aspektów, które mogą przyczynić się do występowania mastitis w czasie laktacji
  • krowy zasuszone - dotyczy kluczowego okresu w cyklu produkcyjnym, czyli prawidłowego zasuszania i zdrowego startu w laktację
  • procedura doju – określa prawidłowość procesu dojenia

Co zyskasz dzięki OptiCare?

Pierwszym krokiem jest oszacowanie i przedstawienie strat, wynikających z występowania zapalenia wymion w stadzie. W bardzo szybki i przejrzysty sposób pokazuje hodowcom, o ile większe zyski mogłoby generować gospodarstwo. Kalkulacja kosztów mastitis jest przekazywana w formie indywidualnego raportu, szczegółowo omawianego przez doradcę. Drugim krokiem, który hodowca może wykonać wspólnie z doradcą De Heus, jest przeprowadzenie profesjonalnego audytu fermy w wybranym obszarze. W ramach tego punktu, nasi doradcy szczegółowo określają, w którym miejscu lub na jakim etapie hodowli znajdują się czynniki krytyczne, których wyeliminowanie przybliży do ograniczenia zużycia antybiotyków w gospodarstwie.