LaboExpert

Profesjonalna analiza i maksymalne wykorzystanie potencjału kiszonek

U podstaw osiąganych wyników produkcyjnych bydła mlecznego leży odpowiednie bilansowanie pasz objętościowych. Dokładne dostosowanie dawek musi poprzedzić szczegółowa analiza kiszonek. W De Heus przywiązujemy do niej szczególną uwagę. Pomaga nam w tym LaboExpert, czyli program służący do analizy wartości żywieniowej pasz objętościowych.

Skontaktuj się z doradcą żywieniowym ds. bydła
  • dokładna analiza parametrów pasz jakościowych produkowanych w gospodarstwie
  • precyzyjne bilansowanie dawki
  • zarządzanie i optymalizacja procesu zakiszania

Co zyskasz dzięki LaboExpert?

LaboExpert umożliwia przewidywanie efektów stosowania badanej kiszonki oraz precyzyjny dobór właściwych komponentów do dawki.

Analiza kiszonki rozpoczyna się już w momencie pobrania próby, kiedy materiał jest wstępnie oceniany. Pod uwagę bierze się również jakość całej kiszonki w aspekcie zarządzania silosem lub pryzmą. Integralną część profesjonalnych analiz LaboExpert stanowi pakiet zarządzania kiszonką, przy pomocy którego, na podstawie kilku wskaźników, można określić poprawność procesu zakiszania. Otrzymane wyniki pozwalają sukcesywnie poprawiać jakość pasz objętościowych. Ilość przeprowadzonych analiz daje nam szeroki obraz kiszonej i pomaga odpowiednio dopasować parametry pasz treściwych do jakości polskich pasz objętościowych.