Kaliber Diamond

Preparat mlekozastępczy dla cielaków od 3. dnia życia

Stosowanie Kaliber Diamond wspiera cielęta już od 3. dnia życia, zapewniając im najlepszy możliwy start, gwarantując wysoką witalność i wspierając ich rozwój. Odpowiedni odchów cieląt to pierwszy krok na drodze do zapewnienia jałówkom odpowiedniego kalibru i wysokiej wydajności mlecznej.

Kontakt z doradcą Punkty sprzedaży
  • Odpowiednia kompozycja 100% surowców mlecznych zapewniających najwyższą możliwą do uzyskania strawność preparatu.
  • Preparat z najwyższym udziałem białka kazeinowego na rynku.
  • Odchów bez problemów trawiennych i zdrowotnych.
  • Maksymalne wykorzystanie dziennych przyrostów – potwierdzone przez setki cieląt na wielu gospodarstwach.
  • Doskonały smak.
  • Możliwość stosowania w dowolnym systemie odpoju.