Kaliber Diamond

Preparat mlekozastępczy dla cielaków od 3 dnia życia

Stosowanie Kaliber Diamond wspiera cielęta już od 3 dnia życia, zapewniając im najlepszy możliwy start, gwarantując wysoką witalność i wspierając ich rozwój. Odpowiedni odchów cieląt to pierwszy krok na drodze do zapewnienia jałówkom odpowiedniego kalibru i wysokiej wydajności mlecznej.

  • Odpowiednia kompozycja 100% surowców mlecznych zapewniających najwyższą możliwą do uzyskania strawność preparatu.

  • Preparat z najwyższym udziałem białka kazeinowego na rynku.

  • Odchów bez problemów trawiennych i zdrowotnych.

  • Maksymalne wykorzystanie dziennych przyrostów – potwierdzone przez setki cieląt na wielu gospodarstwach.

  • Doskonały smak.

  • Możliwość stosowania w dowolnym systemie odpoju.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z doradcą lub znajdź najbliższego dystrybutora

Kontakt z doradcą Punkty sprzedaży

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny to trzy filary, na których opiera się nasz zrównoważony rozwój. Poznaj je dzięki raportowi ESG za 2022 rok!

Raport Wizja, za którą podążamy