DB8B2X10G - 38 PROTISAVE

Granulowana pasza treściwa 38 PROTISAVE z kompleksem ProtiSave dla krów mlecznych

Mieszanka paszowa 38 PROTISAVE z formułą ProtiSave, zmniejszającą rozkład białka w żwaczu, obniża poziom mocznika w mleku, zwiększa produkcję białka mikrobów w żwaczu, zwiększa wydajność mleczną i obniża koszty żywienia przy jednoczesnym utrzymaniu produkcji mleka.

Znajdź doradcę Punkty sprzedaży
  • Białko ogólne: 38,0%
  • SDVE: 200 g
  • VEM: 1000

Kiedy stosować?

Stosować w dawce pokarmowej krów grupy wysokoprodukcyjnej. 3 kg produktu 38 PROTISAVE pozwala zastąpić 0,5 kg śruty sojowej w dawce na krowę.