Bestermine Bufor Plus

Mieszanka mineralno-witaminowa BESTERMINE BUFOR PLUS zapobiegająca kwasicy żwacza

Bestermine Bufor Plus to mieszanka pozwalająca na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia kwasicy żwacza. Skumulowany efekt buforujący czerwonych alg morskich, kwaśnego węglanu sodu i drożdży Saccharomyces cerevisiae zawartych w Bestermine Bufor Plus zabezpieczy stado i pozwoli osiągnąć oczekiwany wynik produkcyjny.

Kontakt z doradcą Punkty sprzedaży
  • Potencjał buforowania dwukrotnie wyższy niż w przypadku kwaśnego węglanu sodu
  • Powolna i efektywna neutralizacja kwaśnego odczynu treści żwacza
  • Dłuższy okres buforowania
  • Wysoce przyswajalny biologiczny wapń
  • Redukcja produkcji i emisji metanu