915915 - BESTERMINE ENERGY

Mieszanka witaminowo-mineralna z udziałem tłuszczu chronionego do żywienia krów mlecznych na początku laktacji

Niedobór energii produkcji mleka, zwłaszcza w okresie rozdojenia, jest związany z brakiem dynamicznego wzrostu produkcji mleka, niskim poziomem białka w mleku i problemami z rozrodem. W takich przypadkach notujemy zwiększoną ilość wystąpień chorób metabolicznych, zwłaszcza ketozy. Doskonałym rozwiązaniem dla pokrycia potrzeb energetycznych w tym okresie jest mieszanka BESTERMINE ENERGY z dużym udziałem tłuszczu chronionego. Tłuszcz chroniony wchłaniany jest w jelicie, nie zakłócając pracy żwacza. Mieszanka BESTERMINE ENERGY wzbogacona została niacyną i chronionym chlorkiem dla efektywnego wykorzystania tłuszczu w wątrobie. Chlorek choliny redukuje ciała ketonowe i wspomaga metabolizm tłuszczów w wątrobie, nie dopuszczając do jej otłuszczenia.

Znajdź doradcę Punkty sprzedaży
  • Wsparcie wysokiej produkcji mlecznej
  • Działanie ochronne na wątrobę i profilaktyka ketozy

Kiedy stosować?

Stosować w żywieniu krów mlecznych w ilości 100-500 g na sztukę dziennie poprzez dodanie do dawki pokarmowej.