4926-W20 Kaliber TMR

Mieszanka paszowa dla cieląt Kaliber TMR z sieczką z lucerny

Kaliber TMR to mieszanka dla cieląt na okres od 3. do 12. tygodnia życia. Polecana szczególnie w intensywnym odchowie cieląt, przy zastosowaniu wysokiej koncentracji pójła preparatu mlekozastępczego. Mieszanka zawiera kukurydzę, granulat białkowy z minerałami i witaminami, sieczkę z lucerny oraz łuskę owsianą.

  • Białko ogólne: 19,0%

  • Tłuszcz surowy: 2,5%

  • Włókno: 12,4%

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z doradcą lub znajdź najbliższego dystrybutora

Kontakt z doradcą Punkty sprzedaży

Kiedy stosować?

Mieszanka chętnie pobierana przez cielęta i jest szczególnie polecana w intensywnym odchowie. Zapewnia wysokie przyrosty oraz szybki rozwój żwacza . Ułatwia pracę z cielętami, dostarczając pasze treściwe i objętościowe w odpowiedniej proporcji oraz uzupełnia niezbędne witaminy i minerały. Białkowa mieszanka granulowana pokrywa zapotrzebowanie na białko chronione, witaminy i minerały. Sieczka siana lucerny ściera warstwę keratyny z brodawek żwaczowych. Łuska owsiana stymuluje rozwój bakterii fibrolitycznych i zapewnia utrzymanie optymalnego pH żwacza, a płatkowane termicznie ziarno kukurydzy dostarcza energii żwaczowej i jelitowej. Melasa zapewnia wysoką smakowitość i wyklucza separowanie, dostarczając jednocześnie energii. Zawiera formułę FitoProtect z ekstraktami roślinnymi ograniczającą ryzyko biegunek i poprawiającą funkcjonowanie przewodu pokarmowego młodych cieląt.

Dla uzyskania wysokich przyrostów i szybkiego rozwoju żwacza w okresie od 7. dnia do 12. tygodnia zalecamy również pozostałe mieszanki Kaliber z formułą FitoProtect, ograniczającą ryzyko biegunek.

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny to trzy filary, na których opiera się nasz zrównoważony rozwój. Poznaj je dzięki raportowi ESG za 2022 rok!

Raport Wizja, za którą podążamy