1996-W20 BasicMilk

Preparat mlekozastępczy BasicMilk

Basic Milk to preparat mlekozastępczy polecany w dwuetapowym odchowie cieląt od 3. do 12. tygodnia życia.

Kontakt z doradcą Punkty sprzedaży
  • Białko ogólne: 20%
  • Tłuszcz surowy: 8,0%
  • Włókno: 1,25 %

Kiedy stosować?

Duży udział serwatek zastosowanych w preparacie zapewnia wysoką smakowitość oraz strawność preparatu. Odpowiednio dobrane proporcje białka i tłuszczu o wysokiej strawności, zapewniają intensywne przyrosty masy niezbędne do osiągnięcia odpowiedniej wyrostowości i budowy ciała. Dzięki specjalnej kompozycji składników i wysokiej strawności, cielęta odpajane preparatem BasicMilk szybko zaczynają pobierać pasze treściwe, co umożliwia bezproblemowe przejście z odpoju na pasze stałe. Formuła ochronna LactiProtect zapewnia wysoką zdrowotność cieląt.

Dla uzyskania wysokich przyrostów i szybkiego rozwoju żwacza zalecamy stosowanie preparatu wraz z paszami starterowymi dla cieląt Kaliber z formułą FitoProtect, ograniczającą ryzyko biegunek.