1984-W20 LenMilk

Preparat mlekozastępczy LenMilk

Len Milk to preparat mlekozastępczy polecany w dwuetapowym odchowie cieląt od 3. do 12. tygodnia życia.

Kontakt z doradcą Punkty sprzedaży
  • Białko ogólne: 19,5%
  • Tłuszcz surowy: 14,0%
  • Włókno: 2,7%

Kiedy stosować?

Duży udział serwatek zastosowanych w preparacie zapewnia wysoką smakowitość oraz strawność preparatu. Dodatek siemienia lnianego łagodzi szereg dolegliwości układu pokarmowego ze względu działanie osłonowe i stabilizujące. Odpowiednio dobrane proporcje białka i tłuszczu o wysokiej strawności zapewniają dobre przyrosty masy niezbędne do osiągnięcia odpowiedniej wyrostowości i budowy ciała. Dzięki specjalnej kompozycji składników i wysokiej strawności, cielęta odpajane preparatem Len Milk szybko zaczynają pobierać pasze treściwe, co umożliwia bezproblemowe przejście z odpoju na pasze stałe. Formuła ochronna LactiProtect zapewnia wysoką zdrowotność cieląt.

Dla uzyskania wysokich przyrostów i szybkiego rozwoju żwacza zalecamy stosowanie preparatu wraz z paszami starterowymi dla cieląt Kaliber z formułą FitoProtect, ograniczającą ryzyko biegunek.