EkonoMilk

Preparat mlekozastępczy EkonoMilk

Ekono Milk to preparat mlekozastępczy polecany w odchowie młodzieży hodowlanej na cały okres odpoju od 4. dnia do 12. tygodnia życia. Może być stosowany w stacjach odpoju cieląt.

Kontakt z doradcą Punkty sprzedaży
  • Białko ogólne: 20,5 %
  • Tłuszcz surowy: 16,0%
  • Włókno: 0,3%

Kiedy stosować?

Stosowanie zapewnia wysokie przyrosty mięśni i kości bez zbędnego otłuszczenia oraz wysoką smakowitość i bezpieczeństwo odpoju. Odpowiednio dobrane proporcje białka i tłuszczu o wysokiej strawności zapewniają intensywne przyrosty masy, niezbędne do osiągnięcia odpowiedniej wyrostowości i budowy ciała. Dzięki specjalnej kompozycji składników i wysokiej strawności, cielęta odpajane preparatem Ekono Milk szybko zaczynają pobierać pasze treściwe, co umożliwia bezproblemowe przejście z odpoju na pasze stałe. Formuła ochronna LactiProtect zapewnia wysoką zdrowotność cieląt. Zwiera wysoki udział surowców mlecznych.

Dla uzyskania wysokich przyrostów i szybkiego rozwoju żwacza zalecamy stosowanie preparatu wraz z paszami starterowymi dla cieląt Kaliber z formułą FitoProtect, ograniczającą ryzyko biegunek.