Nasze zasady biznesowe

Prowadzimy nasz biznes w odpowiedzialny sposób

Tak prowadzimy naszą działalność

Sposób, w jaki prowadzimy działalność, jest dla nas niezwykle ważny. Zależy nam nie tylko na ochrnie reputacji, którą budowaliśmy przez lata, ale także na zapewnieniu trwałej i perspektywicznej wartości naszym partnerom biznesowym, społecznościom, w których działamy i środowisku, z którego czerpiemy.

Nasze Zasady Biznesowe to ogólne wytyczne dotyczące prowadzenia działalności w ramach i w imieniu Royal De Heus Group. Odnoszą się do wszystkich naszych decyzji, sposobu, w jaki działamy i naszego indywidualnego zachowania. Obowiązują codziennie, każdego, w każdym działaniu i w każdym kraju, w jakim działamy. Stosowanie tych zasad umożliwia nam odnoszenie sukcesu w odpowiedzialny sposób oraz utrzymanie zdobytego zaufania.

Oczekujemy i ufamy, że wszyscy w De Heus będą ambasadorami uczciwości biznesowej. Każdy z nas ma osobisty obowiązek prowadzenia interesów we właściwy sposób, interakcji z innymi w sposób pełen szacunku i pracy zgodnie z obowiązującymi nas standardami. To jest zasadnicza część naszej działalności.

Poznaj nasze zobowiązanie wobec zrównoważonego rozwoju

Jak w zrównoważony sposób zwiększamy globalną produkcję żywności?

Poznaj nasz program odpowiedzialnego żywienia

Poznaj nasze zasady

Nasze zasady biznesowe zawierają wskazówki oparte na następujących zasadach:

  • Nie uznajemy kompromisów w zakresie bezpieczeństwa żywienia i pasz.
  • Dążymy do integralności, uczciwości i szczerości we wszystkich aspektach i we wszystkich lokalizacjach naszej działalności.
  • Zawsze dotrzymujemy umów i innych zobowiązań.
  • Zależy nam na dodawaniu wartości społecznościom, w których działamy. Zachęcamy nasze jednostki biznesowe i pracowników do wspierania działań społecznych.
  • Popieramy zasady wolnej przedsiębiorczości i uczciwej konkurencji.
  • Szanujemy międzynarodowe sankcje i embarga nakładane na kraje, organizacje i osoby fizyczne i nie będziemy angażować się w działania, które mogą zagrozić międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu.
  • Chronimy nasze dane oraz wszelkie inne powierzone nam informacje.
  • Dążymy do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy wszystkim pracownikom, gościom i kontrahentom w naszych jednostkach biznesowych.
  • Wspieramy otwartą, uczciwą i przejrzystą kulturę firmy, w której każdy czuje, że może prosić o pomoc, zadawać pytania oraz rozwiązywać dylematy i obawy związane ze sposobem, w jaki prowadzimy działalność.