Mów odważnie!

Projekt Speak Up

Projekt Speak Up

De Heus ceni sobie otwarte i bezpieczne środowisko pracy, w którym każdy czuje się bezpiecznie i może swobodnie wyrażać obawy, zabierać głos i zgłaszać niewłaściwe postępowanie. To właśnie dzięki otwartemu dialogowi De Heus jest w stanie rozwiązywać problemy w odpowiednim czasie i we właściwy sposób.

De Heus bardzo zależy na tym, aby pracownicy mieli bezpieczną przystań, do której mogą się udać, aby podzielić się obawami i zgłosić niewłaściwe postępowanie. To, jak odnosimy się do siebie nawzajem, zależy od kraju i kultury. Z tego powodu niektóre osoby mogą mieć większe trudności z mówieniem o pewnych sprawach niż inne. Nasza linia Speak Up Line to rozwiązanie, dzięki któremu każdy z nas ma możliwość bycia wysłuchanym i zauważonym, nawet jeśli chce pozostać anonimowy. Termin wprowadzenia programu zależy od jednostki biznesowej. Każdy kraj będzie miał jednak możliwość zabrania głosu w różnych sprawach.

Jeśli masz wątpliwości, omów je z przełożonym, pracownikiem Działu ds. Uczciwości i Zgodności lub zgłoś je za pośrednictwem linii Speak Up.

Możesz skorzystać z linii De Heus Speak Up tutaj: De Heus Speak Up


Program Speak Up