Twój głos ma znaczenie!

Ankieta Satysfakcji Pracowników 2024

Ankieta pracownicza 2024

Przed Tobą wyjątkowa okazja do kształtowania przyszłości naszego miejsca pracy w De Heus! Twój głos ma ogromne znaczenie, dlatego serdecznie zapraszamy Cię do udziału w nadchodzącej Ankiecie Satysfakcji Pracowników.

Już wkrótce będziesz mieć okazję podzielić się swoimi pomysłami, spostrzeżeniami i szczerymi opiniami, aby pomóc nam w tworzeniu środowiska pracy, które jest zarówno produktywne, jak i przyjazne. Ankieta rozpocznie się 27 maja!

Jak to działa?
  • 27 maja otrzymasz zaproszenie do wypełnienia internetowego kwestionariusza od firmy Effectory. 
  • Pracownicy, którzy nie posiadają skrzynki pocztowej otrzymają zaproszenie w formie papierowej z kodem logowania i linkiem do kwestionariusza online. 
  • Twoje odpowiedzi są w 100% poufne. Firma Effectory zbierze i przeanalizuje dane, zanonimizuje wyniki i przekaże je nam.
  • Ankieta będzie dostępna do 14 czerwca. 
 
Pamiętaj!

To doskonała szansa, aby wyrazić to, co doceniasz, a czego nie lubisz w swojej pracy. Będziemy pracować wspólnie, aby to doskonalić lub poprawiać.

Im więcej pracowników odpowie, tym lepiej zrozumiemy, jak wspólnie rozwijać naszą organizację. Wyniki będą omawiane nie tylko na poziomie całej firmy, ale także w poszczególnych zespołach, gdzie ustalicie działania mogące zmienić najbliższe otoczenie.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze kwestie związane z ankietą. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z Działem HR. 


Więcej o Ankiecie

Tu znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania!

Effectory to niezależna firma badawcza specjalizująca się w gromadzeniu opinii pracowników. Zajmuje się zbieraniem informacji zwrotnych dotyczących firmy, w której pracują, ich zespołu oraz procesów związanych z wdrażaniem i opuszczaniem organizacji.

Effectory wie, jak ważne jest zachowanie poufności w tego typu ankietach. Dlatego też De Heus i firma Effectory zawarły jasne umowy dotyczące poufności wyników ankiety.

Odpowiedzi będą przesyłane bezpośrednio do Effectory. Następnie firma ta przetworzy odpowiedzi, zanim udostępni je nam.

Effectory nie przekazuje wypełnionych kwestionariuszy pracodawcy - prześle zebrane zebrane wyniki badania. 

Należy jednak pamiętać, że odpowiedzi na pytania otwarte zostaną skopiowane dokładnie "słowo w słowo" do raportu. Pamiętaj o tym, jeśli zależy Ci na anonimowości. Raport dzieli wyniki na grupy pracowników - Effectory poda tylko średnie wyniki z całej grupy.

Aby mieć pewność, że wszelkie działania następcze będę dobrze ukierunkowane, wyniki zostaną w miarę możliwości podzielone na grupy lub zespoły. Wyniki ankiet pracowniczych często ujawniają różnorodność tematów i uwag związanych z daną grupą. Im bardziej charakterystyczna/specyficzna jest grupa, tym bardziej konkretna może być informacja zwrotna. Prywatność każdego z pracowników zostanie zachowana.

Dlatego wyniki grupowe będą przetwarzane i publikowane w Effectoy tylko wtedy, gdy grupa będzie składać się z minimum 5 osób. 

 

Tak. Każdy pracownik zostanie poinformowany o wynikach własnej grupy ankietowej i wynikach całej organizacji. Jeśli nie otrzymasz żadnych informacji od swojego przełożonego, nie wahaj się o nie poprosić. W końcu to informacje zwrotne od Ciebie i Twoich współpracowników pomogą organizacji odnieść większy sukces w przyszłości!

Informacje przekazane przez Ciebie i Twoich współpracowników w ramach ankiety, są dla nas ważne. To jednak wierzchołek góry lodowej! Zależy nam, abyś rozmawiał ze swoim przełożonym i kolagami o obszarach, które Twoim zdaniem można poprawić. Wspólnie będziemy dążyć do najlepszych rozwiązań!

Nie, nikt nie może zmusić Cię do wypełnienia kwestionariusza. Ankieta jest całkowicie anonimowa, więc jeśli jej nie wypełnisz, nikt nie będzie wiedział, że nie wziąłeś udziału w badaniu. Oczywiście jeśli nie wyrazisz swojej opinii, nie będziemy w stanie nic zrobić z rzeczami, z których jesteś niezadowolony ani wdrożyć żadnych sugestii dotyczących ulepszeń. Pamiętaj, ankieta może dostarczyć również Tobie przydatnych informacji - zachęcamy raz jeszcze do jej wypełnienia!

Weź udział w Ankiecie!