Home / Kontakt / Formularz

Formularz

Zachęcamy do kontaktu z nami poprzez formularz. Wystarczy wpisać Państwa dane kontaktowe, treść nurtującego pytania oraz sektor, jakiego ono dotyczy, który pozwoli skierować pytanie do odpowiednich działów naszej firmy. Wkrótce się z Panią/Panem skontaktujemy. 

Jeśli preferujesz kontakt telefoniczny, numery telefonów do naszej siedziby i wytwórni podane są w zakładce adresy wytwórni.

Formularz kontaktowy

 
 
 
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka De Heus Sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycy (99-100), ul. Lotnicza 21B.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), dalej jako: „r.o.d.o.”
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po tym czasie, przez okres aż do przedawnienia roszczeń.
  • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji Umowy.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.