Gł. specjalista ds. BHP, inspektor ochrony p. poż.

Szukamy kandydata na stanowisko głównego specjalisty ds. BHP, odpowiedzialnego za nadzór nad zadaniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony przeciwpożarowej we wszystkich wytwórniach De Heus w Polsce.

Rekrutacja zakończona

Łęczyca / wytwórnie De Heus

Pełen etat

Wykształcenie wyższe

Otwórz rekrutację

Obowiązki na stanowisku

 • Realizacja zadań służby BHP oraz celów i zadań BHP/PPOŻ wynikających z polityki, strategii i standardów De Heus Polska.
 • Realizacja zadań Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej w celu zapewnienia zgodności z Aktami Prawnymi dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.
 • Nadzór, koordynacja, współtworzenie odpowiednich standardów i procedur BHP/ PPOŻ oraz koordynacja i prowadzenie szkoleń BHP/PPOŻ.
 • Przeprowadzanie kontroli, audytów i analiz zgodności BHP/PPOŻ wraz z propozycją działań do podjęcia.
 • Współpraca z kierownictwem w zakresie ciągłej poprawy warunków i bezpiecznej organizacji pracy oraz podnoszenie świadomości pracowników w zakresie BHP i PPOŻ.
 • Wdrażanie i koordynowanie programów doskonalących bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, w tym opiniowanie instrukcji BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i administracji państwowej w obszarze BHP, PPOŻ.
 • Współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
 • Nadzór i współpraca z pozostałymi wytwórniami De Heus w Polsce.
 • Zapewnienie zgodności wszystkich działań w Spółce z przepisami BHP.

Nasze oczekiwania względem kandydata

 • Wykształcenie wyższe lub podyplomowe na kierunku związanym z BHP/ PP.
 • Aktualne uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Min. pięć lat doświadczenia na podobnym stanowisku (w branży produkcyjnej).
 • Bardzo dobrą znajomość przepisów prawa i procedur z zakresu BHP i PPOŻ oraz umiejętność ich interpretowania.
 • Znajomość i umiejętność stosowania metodyki analiz przyczyn źródłowych (RCA) zdarzeń.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (B2).
 • Znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel.

Co oferujemy?

 • Zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej, międzynarodowej firmie.
 • Atrakcyjny i klarowny system wynagradzania.
 • Elastyczny grafik i zarządzanie czasem pracy/home office.
 • Niezbędne narzędzia pracy, także do użytku prywatnego.
 • Wsparcie w rozwoju i otwartą ścieżkę kariery.
 • Program szkoleń oraz dofinansowanie do studiów i nauki j. angielskiego.
 • Plan oszczędnościowy i ubezpieczenie na życie finansowane przez firmę.
 • Dofinansowanie do kart sportowych i pakiety medyczne.
 • Fundusz socjalny i dodatki okolicznościowe.
 • Pracę w zespole, który stawia na wsparcie i efektywną komunikację.