Research at local research farms worldwide

18 października 2020

In almost all countries where we are located, we have local research farms. Here, we perform a myriad of feed tests using a wide range of variables. This way, we are able to accurately determine the exact type of feed, and the precise circumstances, that will lead to strong, healthy animals and an efficient feed conversion. The knowledge we acquire thanks to these research farms will be used to improve and innovate our products.

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny to trzy filary, na których opiera się nasz zrównoważony rozwój. Poznaj je dzięki raportowi ESG za 2022 rok!

Raport Wizja, za którą podążamy