Care for quality and food safety

07 października 2020

At De Heus, we will always do our utmost to guarantee quality and food safety. Naturally, we are GMP certified.

Moreover, for a number of years we have been joining forces with various partners within the animal feed industry to further improve food safety in general. One of the results is the strong reduction of the use of antibiotics in livestock farming. And in the Netherlands, compound feeds with antibiotics are no longer produced and supplied.

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny to trzy filary, na których opiera się nasz zrównoważony rozwój. Poznaj je dzięki raportowi ESG za 2022 rok!

Raport Wizja, za którą podążamy