7 zasad zoohigienicznych dla indyków

24 marca 2017
-
2 minuty

Indyki to jedne z najbardziej wymagających ptaków hodowlanych. Warto poznać kilka podstawowych zasad, które pozwolą stworzyć zdrowe i produktywne stado.

Wilgotność – najlepsza w granicach 50%-70%

Optymalna wilgotność względna w budynku powinna wynosić od 50 proc. do 70 proc. Zbyt wysoka prowadzi do nadmiernej kondensacji pary wodnej, co przyczynia się do zachorowań wśród ptactwa. Zbyt niska sprzyja zapyleniu powietrza, które pogorsza stan upierzenia ptaków i wpływa na choroby układu oddechowego.

Ściółka – najbezpieczniejsze są wióry z drewna

Najlepsze i najbezpieczniejsze są suche i czyste wióry z miękkiego drewna. Układamy je na grubość od 5 do 8 cm. Jeśli korzystamy ze słomy ścielimy na grubość od 8 do 10 cm. Powierzchnia w kręgu musi być lekko ubita i w miarę gładka. Bez względu na rodzaj ściółki należy ją spryskać preparatem dezynfekcyjnym i grzybobójczym.

Światło – ograniczamy stopniowo

Dzień świetlny podczas pierwszego dnia odchowu trwa 24 godziny. Natężenie światła nad kręgiem powinno wynosić 100 luxów. Od drugiego dnia należy stopniowo zmniejszać długość dnia świetlnego oraz natężenia światła. W 6-8 dniu powinien wynosić 12 godzin światła przy natężeniu 6-10 luxów. Gdy ptaki zjadają ściółkę lub wzajemnie się dziobią, natężenie należy zmniejszyć do 3 luxów. Światło powinno być dostosowane indywidualnie do danego stada.

1 dzień odchowu

24h / 100 luxów

6-8 dzień odchowu

12 h / 6-10 luxów

Temperatura – jej wahania są niebezpieczne

Temperatura pod kwoką w dniu wstawienia powinna być równa 33-36°C. Żaden inny gatunek drobiu nie ma tak wysokich wymagań pod tym względem. W hodowli ptaków niebezpieczna jest zarówno niska, jak i wysoka temperatura. Jej wahania – szczególnie nadmierny wzrost –wywołuje silny stres u indyków. Pod jego wpływem obniża się tempo przyrostu ptaków, a liczba zachorowań rośnie. Obserwacja ptaków pozwala ocenić, czy temperatura w budynku jest odpowiednia.

Obsada – liczy się płeć

Przy obsadzaniu indyków ważna jest ich płeć. Do 6 tygodnia życia obsada indorów na metr kwadratowy powinna wynosić 8 sztuk, a indyczek – 10 sztuk.

Odchów piskląt – jak to robić

Jedną z metod odchowu są kręgi o średnicy 3,6-4,5 metra, w których przebywa od 250 do 350 sztuk piskląt. Pisklęta można całkowicie rozpuścić z kręgów około 7-8 dnia. Wcześniej warto łączyć po dwa kręgi, aby proces rozpuszczenia ptaków przebiegał stopniowo.

Zapamiętaj!

Każdy krąg musi być wyposażony w:

  • elektryczną lub gazową kwokę o mocy ok. 5,0 kW, zawieszoną na wysokości ok. 90-120 cm nad ściółką,
  • 4 poidła automatyczne typu dzwon,
  • 4-6 tacki do paszy.

Wstawienie – liczy się czas

Poidła napełniamy wodą godzinę przed wstawieniem. Jeśli pisklęta przyjeżdżają z daleka, godzinę po podaniu wody warto podać paszę. Po wstawieniu piskląt i skontrolowaniu ich stanu należy pozostawić je w spokoju na około godzinę.

Więcej o chowie i hodowli indyka odnajdziecie na stronie Akademii Indyka – projektu, którego celem jest poprawa dobrostanu tych wyjątkowych ptaków oraz wzrost wyników produkcyjnych.