Silosy na materiały sypkie – kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę, a kiedy wystarczy zgłoszenie

11 grudnia 2022

Jednym z podstawowych elementów infrastruktury towarzyszącej gospodarstwa rolnego jest silos na materiały sypkie. Budowla ta jest niezbędna w każdym gospodarstwie hodowlanym – i dlatego też warto zadbać, aby realizacja silosu odbyła się zgodnie z obowiązującym prawem.

Silos, który zostaje posadowiony na terenie działki bez uprzedniego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, traktuje się jako samowolę budowlaną, co w skutkach może być znacznym problemem dla Inwestora. Obecnie obowiązujące przepisy dość jasno rozstrzygają, kiedy realizacja silosu musi być poprzedzona procedurą administracyjną, której zwieńczeniem jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a kiedy wystarczającym krokiem, który powinien podjąć Inwestor jest zgłoszenie budowy silosu.

Silosy na materiały sypkie: pozwolenie a zgłoszenie

Art. 29 Prawa Budowlanego (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20) konkretnie przedstawia katalog robót budowlanych oraz budów, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, ale wymagają zgłoszenia ich do organu administracji architektoniczno-budowlanej. W zbiorze tym znajdują się między innymi naziemne silosy na materiały sypkie. Należy jednak podkreślić, że nie każdy naziemny silos wystarczy zgłosić. Prawo Budowlane zezwala na skrócenie procedury, jedynie wtedy, kiedy silos posiada odpowiednie parametry tj. jego wysokość nie przekracza 7m, zaś objętość nie jest większa niż 30m3. Oznacza to, że Inwestor, który chce postawić na swojej działce silos o wysokości do 7m i pojemności do 30m3 ma obowiązek dokonać zgłoszenia robót budowlanych przed terminem rozpoczęcia ich realizacji. Zgodnie z art. 30 Prawa Budowlanego, organ administracji architektoniczno-budowlanej w terminie do 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może w drodze decyzji wnieść sprzeciw. Tym samym, jeśli w wyżej wymienionym terminie organ nie wniósł sprzeciwu, Inwestor może dokonać realizacji posadowienia silosu na swojej działce.

Silosy na zgłoszenie - zalety

Co zyskuje Inwestor idąc drogą zgłoszenia budowy? Przede wszystkim czas – procedura zgłoszenia jest krótsza. Jak wspomniano wcześniej, jeśli złożony wniosek nie będzie zawierał braków – procedura trwa jedyne 21dni. W przypadku zgłoszenia nie ma również obowiązku wyłaniania stron postępowania. Z kolei procedura pozwolenia na budowę wymaga już ustalenia stron postępowania na podstawie obszaru oddziaływania. Zakończenie procedury w przypadku zgłoszenia odbywa się za pomocą milczącej zgody organu, zaś w przypadku pozwolenia – wydawana jest decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę.  Kolejny atut, który wynika ze zgłoszenia budowy to mniejsza liczba formalności. W przypadku zgłoszenia, zaraz po zakończeniu budowy, możliwe jest użytkowanie obiektu bez uprzedniego uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zapis ten nie dotyczy jednak domów jednorodzinnych i sieci). W większości przypadków zgłoszone obiekty nie muszą być wytyczane w terenie przez geodetę.

Należy pamiętać, że zarówno w przypadku zgłoszenia, jak i pozwolenia na budowę – inwestycja musi być zgodna z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z warunkami zabudowy, o które należy wnioskować w urzędzie gminy/miasta. Należy również podkreślić, że zakres dokumentacji, koniecznej do złożenia zgłoszenia może różnić się od interpretacji konkretnego urzędu oraz rodzaju inwestycji. Jednak w znacznej większości dokumentację można wykonać samodzielnie, bez udziału projektanta.

Istotną informacją jest również fakt, iż zgodnie z art. 29 Prawa Budowlanego decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają każdorazowo przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednak bez względu czy obiekt kwalifikuje się na zgłoszenie czy na pozwolenie na budowę – obowiązkiem Inwestora jest zachowanie przepisów Prawa Budowlanego, dlatego warto zadbać o legalne przeprowadzenie inwestycji.

Planujesz modernizację lub nową inwestycję?

Skontaktuj się już dziś!