De Heus i ALDO dla hodowców bydła mlecznego

10 grudnia 2019
-
3 minuty

W sobotę, 7 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne pod hasłem „De Heus – Robimy więcej niż pasze, czyli co dalej z produkcją mleka?” zorganizowane wspólnie z naszym autoryzowanym dystrybutorem i wieloletnim partnerem, firmą ALDO. 200 hodowców bydła mlecznego miało okazję zapoznać się z obecnymi trendami i prognozami dotyczącymi rynku mleka oraz pogłębić swoją wiedzę na temat żywienia zwierząt na każdym etapie rozwoju. A to wszystko nieopodal Myszyńca – nieformalnej stolicy i prawdziwym centrum kulturalnym zielonych Kurpi.

W trakcie spotkania poruszono tematy z zakresu analizy rynku mleka, perspektyw produkcyjnych dla gospodarstw mleczarskich oraz programów żywieniowych dostosowanych do konkretnych potrzeb. Paweł Kasprowicz, kierownik działu bydła De Heus zaprezentował hodowcom szanse i zagrożenia dla produkcji mleka w najbliższej przyszłości, w oparciu o analizę europejskiego i światowego rynku mleka. Paweł Wyrzykowski, ekspert ds. analiz sektorowych i rynków rolnych banku BNP Paribas przedstawił czynniki, jakie mają wpływ na kondycję finansową gospodarstw mleczarskich.
O rynku mleka na wiele sposobów

Łukasz Kowalski, specjalista ds. bydła De Heus omówił program intensywnego odchowu cieląt na przykładzie rezultatów, jakie osiągają hodowcy stosujący produkty z linii Kaliber. Przy zastosowaniu programu Kaliber Plus, na który składają się Kaliber TMR i Kaliber Gold, możliwe jest osiągnięcie dziennych przyrostów na poziomie 1000 gram dziennie. To w oczywisty sposób pozwala skrócić termin wycielenia i tym samym wprowadzić oszczędności, zachowując jednocześnie zdrowe i dobrze rozwinięte cielęta.

Korzyści – również w ujęciu finansowym, wynikające ze stosowania Bestermine Lato przedstawił Robert Prymas, specjalista ds. bydła De Heus. Zastosowanie preparatu w widoczny sposób wpływa na ograniczenie stresu cieplnego u krów, co potwierdzają opinie hodowców oraz wyniki produkcyjne zebrane w całym kraju.Ostatnia prezentacja została przeprowadzona wspólnie przez trzech reprezentantów działu bydła De Heus i dotyczyła zmiany uwarunkowań produkcji mleka.
Wiesław Płecki, starszy kierownik produktu ds. bydła opowiedział o odpowiedzialności, jaka wiąże się z produkcją zdrowego mleka i zachowaniem dobrostanu zwierząt. Przedstawił również zmieniające się trendy konsumenckie oraz wspólne wyzwania łączące producentów paszy i mleka, np. warunki certyfikacji VLOG, QS i  Bez GMO. Piotr Gójski, starszy kierownik regionalny ds. bydła omówił zagadnienie mykotoksyn, jako realnego zagrożenia dla gospodarstw w regionie. Przedstawił także nowości produktowe w ofercie De Heus i sposób, w jaki obecna oferta odpowiada na obecne, rzeczywiste potrzeby hodowców. 
Robert Boruch, specjalista ds. bydła przedstawił zalety nowej paszy stworzonej dla ALDO. Przekazał również nagrodę dla regionalnego hodowcy – Państwu Gołasiom, którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w zakresie produkcji wysokowartościowej trawy pastewnej.

W De Heus robimy więcej niż pasze

Szkolenia dla hodowców są dla nas szczególnie ważną formą dzielenia się wiedzą, ponieważ pozwalają na wymianę doświadczeń w gronie specjalistów i pasjonatów, a tym samym – na dalszy wspólny rozwój. Nasze rozwiązania opierają się z jednej strony na znajomości globalnych trendów i wyzwań rynku, a z drugiej strony odpowiadają na realne potrzeby naszych lokalnych hodowców.