Home / Centrum wiedzy

Baza wiedzy

Filter or search articles

27 wyniki

22-10-2018 - Ochrona cieląt jest bardzo ważnym elementem odchowu młodzieży hodowlanej, wpływającym na późniejsze wyniki produkcyjne. Błędy popełnione w tym czasie skutkują mniejszą produkcyjnością i wydajnością w przyszłości, dlatego warto zadbać o młode zwierzęta i odchować zdrowe cielęta z...

08-10-2018 - Powiększenie stada, chęć unowocześnienia stosowanych rozwiązań, polepszenie warunków życia utrzymywanych zwierząt - to tylko kilka z powodów, które kierują hodowców ku inwestycjom w wyspecjalizowany sektor bydła mlecznego. Któreś są Ci znajome?

01-10-2018 - Podstawą optymalizacji składu paszy jest znajomość parametrów wszystkich składników użytych w mieszance. Im dokładniejsze mamy dane o parametrach składników, tym precyzyjniej możemy przygotować optymalny skład paszy, dostosowany do potrzeb zwierząt.

12-07-2017 - Regularna korekcja racic jest niezbędna, jeśli chcemy zachować dobrostan zwierząt i wydajność mleczną stada. Chore racice powodują ból. Krowy cierpią, mają trudności z poruszaniem się, przez co pobierają mniej paszy i nie manifestują rui.

28-06-2017 - Wykrywanie rui jest jednym z najbardziej istotnych elementów w hodowli mlecznic. Jak i kiedy jej najlepiej szukać?

16-06-2017 - Obrzęk wymienia jest najczęściej efektem reakcji obronnej organizmu krowy na czynniki zewnętrzne – drobnoustroje chorobotwórcze lub wewnętrzne, które są wynikiem nieprawidłowej gospodarki mineralnej.