Home / Rozwiązania żywieniowe / Żywienie trzody chlewnej / Hodowla przydomowa

Hodowla przydomowa

Chów i hodowla zdrowych zwierząt, przy jednoczesnej optymalizacji ich wydajności to obszar, który znajduje się w centrum zainteresowań naszych klientów i nas samych. To jest to, na czym się znamy, w czym nieustannie się doskonalimy, wyznaczając nowe trendy. Dlatego w De Heus oferujemy rozwiązania żywieniowe, których celem jest podniesienie efektywności produkcji i osiąganie dobrych wyników. Rozwiązania, umożliwiające uzyskiwanie wysokich wyników tuczu i niskiego zużycia paszy.

Wiemy, jak ważne są wyniki hodowlane i ekonomiczne, dlatego rozwiązania De Heus są proste (łatwe do stosowania w gospodarstwie) i bezpieczne dla chowu i hodowli. Wszystkie produkty wytwarzane są z surowców najwyższej jakości. Dzięki temu cechują się optymalnym zbilansowaniem recepturowym oraz powtarzalnością.