Home / Rozwiązania żywieniowe / Żywienie drobiu / Żywienie drobiu przyzagrodowego / Zielona Zagroda - indyk

Zielona Zagroda - indyk

Zielona Zagroda - indyk

Zielona Zagroda - indyk

Dla indyków przygotowane zostały trzy mieszanki paszowe. Starter (pasza kruszona) jest przeznaczona na pierwszych 6 tygodni życia ptaków. Celem mieszanki typu grower (granulat, od 7 do 12 tygodnia) jest optymalne zbudowanie szkieletu. W ostatniej fazie tuczu (po 12 tygodniu) następuje szybki wzrost, dlatego zalecana jest pasza typu finiszer (granulat). Charakteryzuje się ona właściwym bilansem białkowo–energetycznym, zapewniającym wysokie przyrosty masy ciała. Zarówno mieszanka starter, jak i grower posiadają w swym składzie kokcydiostatyk, który umożliwia optymalną kontrolę kokcydiozy.