Home / Rozwiązania żywieniowe / Żywienie bydła / Żywienie krów mlecznych (bydła mlecznego) / Program Prelacto Plus

Program Prelacto Plus

Program Prelacto Plus

Okres okołowycieleniowy jest jednym z najważniejszych momentów w cyklu produkcyjnym krowy. O wyniki uzyskiwane w fazie mleczności należy zadbać już w okresie zasuszenia, a nawet w końcowej fazie poprzedniej laktacji.

Prelecto Plus to czterofazowy program do zarządzania krowami w okresie okołowycieleniowym, przynoszącym szereg korzyści:

  • mniej obrzęków wymienia
  • łatwiejszy i zdrowszy początek laktacji
  • więcej mleka
  • lepszej jakości siara
  • poprawienie odporności i płodności stada
  • dłuższe życie krów
  • łatwiejsze wycielenia

Prelacto Plus: 4 kroki

Ostatnie tygodnie laktacji - przygotowanie do zasuszenia

Zwróć szczególną uwagę na kondycje krów, ponieważ niska produkcyjność w tym okresie, połączona ze zbyt bogatą energetycznie dawką, może doprowadzić do nadmiernego otłuszczenia zwierząt.

Pierwsze 4-6 tygodni zasuszenia - zasuszenie właściwe (far-off)

Spokój połączony z możliwością przebywania w higienicznych, ścielonych kojcach to idealne warunki dla zwierząt w tej fazie. Zadbaj o możliwości aktywności ruchowej krów, ze swobodnym dostępem do wody. Pamiętaj o dobrze zbilansowanej dawce pokarmowej, dostarczającej krowie składników niezbędnych do funkcjonowania i rozwoju płodu. Sucha masa z pasz objętościowych powinna być pobierana na poziomie 11-12 kg.

Ostatnie 2-3 tygodnie przed wycieleniem - zasuszenie przejściowe (faza close-up)

Celem tej fazy jest wprowadzenie krowy w nową laktację. Zadbaj o odpowiedni bilans KAB dawki pokarmowej. Zastosuj paszę Prelacto lub Bestermine EB-MIX, które efektywnie obniżają bilans kationowo-anionowy. Obniżenie pH krwi pozwala wytwarzać najwyższej jakości siarę i zapobiegać występowaniu porażeń okołoporodowych.

Pierwsze 2-3 tygodnie laktacji

Pamiętaj o odpowiednim bilansie energetycznym dawki, aby zmniejszyć deficyt energetyczny, fizjologicznie występujący u krów w tym okresie. Dzięki temu unikniesz najczęstszych probleów tego okresu, jak: zatrzymanie łożyska, porażenia okołoporodowe, spadek produkcji mleka, ketoza, stłuszczenie wątroby oraz późniejsze problemy z zacieleniem. Zapewnij krowom smakowite pasze objętościowe, które powinny być w tym czasie pobierane w dużych ilościach. By efektywnie dostarczyć odpowiednią ilość wysoko przyswajalnej energii, uzupełnij dawkę paszami Lacto Glukostar lub Lacto Impuls.