Home / Rozwiązania żywieniowe / Żywienie bydła / Żywienie krów mlecznych (bydła mlecznego) / Produkcja kiszonek

Produkcja kiszonek

Produkcja kiszonek

Pasze objętościowe są podstawą żywienia krów mlecznych. Dobra pasza objętościowa, odpowiednio zbilansowana i uzupełniona paszą treściwą jest podstawą uzyskania wysokiego wyniku produkcyjnego.

Dlatego tak ważna jest analiza pasz objętościowych i dostosowanie dawki. W De Heus do analizy kiszonki przywiązujemy szczególną uwagę.

Analiza kiszonki rozpoczyna się już w momencie pobrania próby do analizy. Wówczas wstępnie oceniany jest pobierany materiał oraz jakość całej kiszonki w aspekcie zarządzania silosem lub pryzmą.

W centralnym laboratorium De Heus w Łęczycy, które ściśle współpracuje z holenderskim akredytowanym laboratorium BLGG AGROXPERTUS, rocznie analizowanych jest ponad dwa tysiące prób kiszonek. Daje to bardzo szeroki obraz kiszonek i pozwala dopasować parametry pasz treściwych do parametrów polskich pasz objętościowych.

Integralną częścią profesjonalnych analiz LaboExpert jest pakiet „zarządzanie kiszonką”, przy pomocy którego na podstawie kilku wskaźników można określić poprawność procesu zakiszania.

Tym sposobem można sukcesywnie poprawiać jakość pasz objętościowych.