Home / Rozwiązania żywieniowe / Żywienie bydła / Żywienie krów mlecznych (bydła mlecznego)

Żywienie krów mlecznych (bydła mlecznego)

Aby zapewnić hodowcom maksymalizację zysków z produkcji mleka, przy jednoczesnej najwyższej trosce o dobrostan zwierząt, specjaliści De Heus proponują szereg rozwiązań żywieniowych, które ułatwiają żywienie krów mlecznych. Są one dostosowane zarówno do fazy laktacji, jak i rodzaju pasz objętościowych, skarmianych na fermie.

Szczególną uwagę w De Heus przykładamy do żywienia krów mlecznych w okresie okołowycieleniowym.

O wyniki uzyskiwane w fazie mleczności należy zadbać już w okresie zasuszenia, a nawet w końcowej fazie poprzedniej laktacji. Stąd propozycja programu Prelacto Plus - czterech faz dedykowanych do zarządzania krowami w okresie okołowycieleniowym.

krowy żywione programem Prelacto Plus

Ekonomia produkcji mleka

Na wynik produkcyjny stada, a tym samym finansowy hodowcy, ma wpływ szereg czynników. Nie zawsze związane są one z żywieniem krów mlecznych, jednak zawsze z zapewnieniem im optymalnych warunków zdrowotnych i bytowych. Inwestycje poniesione w ten sposób zwracają się w postaci niższych kosztów leczenia oraz zwiększonej wydajności. Odpowiednie żywienie bydła mlecznego to oszczędności w kosztach hodowli.

Czy wiesz, że ... ?

  • Dbanie o dobrostan krów, już od pierwszych dni to inwestycja, która zwraca się hodowcom - dlatego należ zwrócić uwagę na optymalne żywienie krów mlecznych;
  • Odchów cieląt odpajanych preparatami mlekozastępczymi i otoczenie odpowiednią opieką jałówek, nie tylko przyniesie zysk w postaci większej efektywności krowy w pierwszych laktacjach, ale pozoli również na ograniczenie kosztów;
  • By zapewnić długowieczność i wysoką produkcję niezbędne jest zadbanie o zdrowe nogi;
  • Najwyższe wydajności uzyskują gospodarstwa skarmiające dobrej jakości pasze dla krów objętościowe;
  • Najwyższe zyski osiągają fermy, na których zużycie paszy treściwej na wyprodukowanie 1 litra mleka jest najniższe;