Obiekty dla trzody

Sytuacja na rynku trzody chlewnej wymaga dopracowania planowanej inwestycji w najdrobniejszych szczegółach. Dzięki branżowemu doświadczeniu oraz znajomości bieżących uwarunkowań ustawowo–prawnych, nasi specjaliści wiedzą jak pomóc hodowcom w osiągnięciu sukcesu. Podstawą każdej prowadzonej przez Agra-Matic procedury inwestycyjnej jest indywidualnie dobrany i przemyślany projekt technologiczny.

To nasz wkład w zrównoważony rozwój hodowli

Zbigniew Naparty

obiekty dla trzody

Projektujemy gospodarstwa trzodowe

Opracowanie technologiczne jest punktem wyjścia do wykonania pełnej dokumentacji środowiskowej, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonania projektu budowlanego. Obejmuje elementy takie jak:

  • analiza możliwości inwestycyjnych danej lokalizacji
  • wybór odpowiedniej strategii ekonomicznej i technicznej gospodarstwa
  • gwarancja zgodności z unijnymi normami dobrostanu zwierząt
  • dobór właściwych systemów wentylacyjnych, spływania gnojowicy i utrzymywania poszczególnych grup technologicznych zwierząt
  • zasady działania wybranych systemów, obrotu stada, ilości DJP, szacowanej produkcji gnojowicy
  • wielkoformatowe rysunki przedstawiające: rzut przyziemia, rzut kanałów gnojowicowych, przekrój poprzeczny przez poszczególne sektory oraz plan zagospodarowania terenu

Planujesz modernizację lub nową inwestycję?

Skontaktuj się już dziś!