Obiekty dla drobiu

Dobór właściwej technologii polega na zaplanowaniu sposobu postępowania i wyposażenia obiektu, zgodnych z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu zwierząt oraz zapewnieniu hodowcy możliwości osiągnięcia najlepszego wyniku ekonomicznego w prowadzonym agrobiznesie. Odpowiednia technologia tworzy dobrostan zwierząt, który z kolei powinien przełożyć się na wysoki status zdrowotny stada i rentowność zapewniającą długoletnią konkurencyjność rynkową.

To nasz wkład w zrównoważony rozwój hodowli

Konrad Kruś

obiekty dla drobiu

Projektujemy gospodarstwa

Istotnym zagadnieniem przy projektowaniu jest ograniczenie ryzyka w obiekcie i na fermie. To wielowymiarowe zagadnienie, które w przypadku mediów oznacza konieczność instalacji systemów alarmowo-ostrzegawczych i zdublowania źródeł poboru. W zakresie ograniczania patogenów warto z kolei zadbać o odpowiednią organizację pracy, a także o właściwy dobór materiałów (np. zacierane na gładko posadzki) oraz łatwo zmywalne powierzchnie ścian i podsufitki. Warto też ograniczyć powstawanie miejsc trudno dostępnych do czyszczenia. Dlatego projekt technologiczny wraz z koncepcją fermy powinny stanowić podstawę dla dokumentacji środowiskowej i projektu budowlanego.

U podstaw dobrostanu stada leży zapewnienie optymalnych warunków na całej powierzchni hodowlanej. Składają się na to:

  • mikroklimat w obiekcie (np. temperatura, wilgotność, stężenie amoniaku)
  • dostęp do wody
  • dostęp do paszy
  • dostęp do światła dziennego i sztuczne oświetlenie
  • zagęszczenie zwierząt w obiekcie
  • izolacja od czynników stresogennych (np. hałas)
  • ograniczenie czynników ryzyka (np. patogeny, przerwy w dostawie prądu i wody)

Planujesz modernizację lub nową inwestycję?

Skontaktuj się już dziś!