Obiekty dla drobiu

Odpowiednia technologia tworzy dobrostan zwierząt, który z kolei powinien przełożyć się na wysoki status zdrowotny stada i rentowność zapewniającą długoletnią konkurencyjność rynkową. Nasi doradcy wspierają klientów w doborze właściwej technologii, uwzględniając wyposażenie obiektu zgodne z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu zwierząt oraz zapewnieniu hodowcy możliwości osiągnięcia najlepszego wyniku ekonomicznego w prowadzonym agrobiznesie.

To nasz wkład w zrównoważony rozwój hodowli

Planujesz modernizację lub nową inwestycję?

Skorzystaj z doradztwa środowiskowego i technicznego!

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny to trzy filary, na których opiera się nasz zrównoważony rozwój. Poznaj je dzięki raportowi ESG za 2022 rok!

Raport Wizja, za którą podążamy