Informator dotacji dla rolników i hodowców

Prezentujemy zestawienie informacji o aktualnych naborach do poszczególnych projektów (stan na dzień: 31.03.2021 r.) wraz z odnośnikami do źródłowych stron internetowych, na których znajdziecie Państwo wiążące informacje i wzory dokumentów. Zestawienie zostało opracowane przez doradców z działu Agra-Matic, którzy na co dzień świadczą hodowcom usługi doradcze i projektowe z zakresu inwestycji budowlanych i środowiskowych.


SZCZEGÓŁY AKTUALNYCH NABORÓW

Nazwa projektu

Terminy naboru

Cel

Link

Działanie 16: Współpraca

od 29.03.2021
do 12.05.2021

Wsparcie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, które obejmują ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami – na zasadach płatności zryczałtowanej

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 5.2: Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

od 11.03.2021
do 31.12.2021

Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 6.1: Premie dla młodych rolników

od 31.03.2021
do 29.05.2021

Refundacja kosztów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 6.3: Restrukturyzacja małych gospodarstw – bez ASF

od 31.03.2021
do 29.05.2021

Refundacja kosztów obejmujących restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Działanie 9: Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

od 15.04.2021
do 31.05.2021

Wsparcie finansowe dla podmiotów działających jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiM


FOLDER

Wszystkie informacje, jakich szukasz

Aktualne opracowanie w postaci folderu, zawierające także opis poszczególnych naborów oraz dane kontaktowe do regionalnych ośrodków doradztwa rolniczego.

Pobierz aktualny folder