Informator dotacji ARiMR dla rolników i hodowców

Wszystkie informacje, jakich szukasz

Prezentujemy zestawienie informacji o aktualnych naborach do poszczególnych projektów (stan na dzień: 02.06.2022 r.) wraz z odnośnikami do źródłowych stron internetowych, na których znajdziecie Państwo wiążące informacje i wzory dokumentów. Zawiera także opis poszczególnych naborów oraz dane kontaktowe do regionalnych ośrodków doradztwa rolniczego.

Zestawienie zostało opracowane przez doradców z działu Agra-Matic, którzy na co dzień świadczą hodowcom usługi doradcze i projektowe z zakresu inwestycji budowlanych i środowiskowych.

Pobierz aktualny plik

Planujesz modernizację gospodarstwa lub nową inwestycję?

Skontaktuj się z doradcą Agra-Matic!

SZCZEGÓŁY AKTUALNYCH NABORÓW

SZCZEGÓŁY AKTUALNYCH NABORÓW

Nazwa projektu

Terminy naboru

Cel

Link

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie

od 29.03.2022
do 27.06.2022
UWAGA: przedłużony termin!

Wsparciem mogą być objęte operacje: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej, ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar A (związany z rozwojem produkcji prosiąt)

od 29.03.2022
do 27.06.2022
UWAGA: przedłużony termin!

Wsparcie dla rolników, którzy w ramach rozwoju produkcji prosiąt chcą uzyskać refundację kosztów dotyczących min. budowy, przebudowy, modernizacji budynków do produkcji rolnej, zakupu nowych maszyn, urządzeń itp.

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 5.2: Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

od 03.01.2022
do 30.12.2022

Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli
w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 6.3: Restrukturyzacja małych gospodarstw

od 16.05.2022
do 14.07.2022


Premia obejmująca restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR


Poddziałanie 8.1 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

od 01.06.2022
do 01.08.2022

Przyznanie wsparcia na zalesienie oraz na zadrzewienie

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR


Poddziałanie 9: Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

od 4.05.2022
do 17.06.2022

Pomoc finansowa dla grup producentów rolnych oraz organizacji producentów

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR