Informator dotacji ARiMR dla rolników i hodowców

Wszystkie informacje, jakich szukasz

Prezentujemy zestawienie informacji o aktualnych naborach do poszczególnych projektów (stan na dzień: 29.09.2021 r.) wraz z odnośnikami do źródłowych stron internetowych, na których znajdziecie Państwo wiążące informacje i wzory dokumentów. Zawiera także opis poszczególnych naborów oraz dane kontaktowe do regionalnych ośrodków doradztwa rolniczego.

Zestawienie zostało opracowane przez doradców z działu Agra-Matic, którzy na co dzień świadczą hodowcom usługi doradcze i projektowe z zakresu inwestycji budowlanych i środowiskowych.

Pobierz aktualny plik

Planujesz modernizację gospodarstwa lub nową inwestycję?

Skontaktuj się z doradcą Agra-Matic!

SZCZEGÓŁY AKTUALNYCH NABORÓW

SZCZEGÓŁY AKTUALNYCH NABORÓW

Nazwa projektu

Terminy naboru

Cel

Link

Poddziałanie 5.1: Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

od 28.09.2021
do 26.11.2021

Refundacja kosztów inwestycji mających
na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 5.2: Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

od 11.03.2021
do 31.12.2021

Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Działanie 9.: Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

od 20.10.2021
do 30.11.2021

Wsparcie kierowane dla grup producentów oraz organizacji producentów

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR