Informator dotacji ARiMR dla rolników i hodowców

Wszystkie informacje, jakich szukasz

Prezentujemy zestawienie informacji o aktualnych naborach do poszczególnych projektów (stan na dzień: 28.01.2022 r.) wraz z odnośnikami do źródłowych stron internetowych, na których znajdziecie Państwo wiążące informacje i wzory dokumentów. Zawiera także opis poszczególnych naborów oraz dane kontaktowe do regionalnych ośrodków doradztwa rolniczego.

Zestawienie zostało opracowane przez doradców z działu Agra-Matic, którzy na co dzień świadczą hodowcom usługi doradcze i projektowe z zakresu inwestycji budowlanych i środowiskowych.

Pobierz aktualny plik

Planujesz modernizację gospodarstwa lub nową inwestycję?

Skontaktuj się z doradcą Agra-Matic!

SZCZEGÓŁY AKTUALNYCH NABORÓW

SZCZEGÓŁY AKTUALNYCH NABORÓW

Nazwa projektu

Terminy naboru

Cel

Link

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

od 10.12.2021

do 07.02.2022

Wsparcie na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek w przypadku młodych rolników)

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 5.2: Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

od 03.01.2022
do 30.12.2022

Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR