Informator dotacji ARiMR dla rolników i hodowców

Wszystkie informacje, jakich szukasz

Prezentujemy zestawienie informacji o aktualnych naborach do poszczególnych projektów (stan na dzień: 15.06.2021 r.) wraz z odnośnikami do źródłowych stron internetowych, na których znajdziecie Państwo wiążące informacje i wzory dokumentów. Zawiera także opis poszczególnych naborów oraz dane kontaktowe do regionalnych ośrodków doradztwa rolniczego.

Zestawienie zostało opracowane przez doradców z działu Agra-Matic, którzy na co dzień świadczą hodowcom usługi doradcze i projektowe z zakresu inwestycji budowlanych i środowiskowych.

Pobierz aktualny plik

Planujesz modernizację gospodarstwa lub nową inwestycję?

Skontaktuj się z doradcą Agra-Matic!

SZCZEGÓŁY AKTUALNYCH NABORÓW

SZCZEGÓŁY AKTUALNYCH NABORÓW

Nazwa projektu

Terminy naboru

Cel

Link

Poddziałanie 3.1: Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

od 31.05.2021
do 01.07.2021

Usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 5.2: Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

od 11.03.2021
do 31.12.2021

Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 4.1.3.: Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar A - D

od 21.06.2021
do 19.08.2021

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych.

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 4.1.3.: Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie

od 21.06.2021
do 19.08.2021

Wsparcie inwestycji związanych z wykonaniem działań w zakresie nawadniania w gospodarstwie.

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 5.2: Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

od 11.03.2021
do 31.12.2021

Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 6.1: Premie dla młodych rolników

od 31.03.2021
do 30.06.2021

Refundacja kosztów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 6.3: Restrukturyzacja małych gospodarstw – bez ASF

od 31.03.2021
do 30.06.2021

Refundacja kosztów obejmujących restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 8.1: Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

od 01.06.2021
do 02.08.2021

Wsparcie na poniesione koszty wykonania zalesienia, płatności za poniesione koszty prac pielęgnacyjnych lub płatność za utracone dochody z działalności rolniczej z powodu wykonania zalesienia.

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 8.5: Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

od 17.05.2021
do 27.06.2021

Wsparcie na realizację inwestycji związanych z przebudową drzewostanu, wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, dolesienie, zróżnicowanie drzewostanu itp.

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR