Informator dotacji ARiMR dla rolników i hodowców

Wszystkie informacje, jakich szukasz

Prezentujemy zestawienie informacji o aktualnych naborach do poszczególnych projektów (stan na dzień: marzec 2023 r.) wraz z odnośnikami do źródłowych stron internetowych, na których znajdziecie Państwo wiążące informacje i wzory dokumentów. Zawiera także opis poszczególnych naborów oraz dane kontaktowe do regionalnych ośrodków doradztwa rolniczego.

Zestawienie zostało opracowane przez doradców z działu Agra-Matic, którzy na co dzień świadczą hodowcom usługi doradcze i projektowe z zakresu inwestycji budowlanych i środowiskowych.

Pobierz aktualny plik

Planujesz modernizację gospodarstwa lub nową inwestycję?

Skontaktuj się z doradcą Agra-Matic!

SZCZEGÓŁY AKTUALNYCH NABORÓW

 

SZCZEGÓŁY AKTUALNYCH NABORÓW

Nazwa projektu

Terminy naboru

Cel

Link

Poddziałanie 4.1.2

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

od 03.03.2023  do 03.04.2023

Pomoc dla inwestycji, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz kiszonek.

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie

 

   od 31.01.2023    do 01.03.2023

Wsparcie dla rolników, którzy chcą wykonać nowe lub zmodernizować istniejące nawodnienie w gospodarstwie

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie

   od 31.01.2023    do 01.03.2023

Wsparcie dla rolników, którzy chcą zainstalować urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w gospodarstwie

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 5.2

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

   od 02.01.2023    do 29.12.2023

Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR