Informator dotacji ARiMR dla rolników i hodowców

Wszystkie informacje, jakich szukasz

Prezentujemy zestawienie informacji o aktualnych naborach do poszczególnych projektów (stan na dzień: 29.04.2021 r.) wraz z odnośnikami do źródłowych stron internetowych, na których znajdziecie Państwo wiążące informacje i wzory dokumentów. Zawiera także opis poszczególnych naborów oraz dane kontaktowe do regionalnych ośrodków doradztwa rolniczego.

Zestawienie zostało opracowane przez doradców z działu Agra-Matic, którzy na co dzień świadczą hodowcom usługi doradcze i projektowe z zakresu inwestycji budowlanych i środowiskowych.

Pobierz aktualny plik

Planujesz modernizację gospodarstwa lub nową inwestycję?

Skontaktuj się z doradcą Agra-Matic!

SZCZEGÓŁY AKTUALNYCH NABORÓW

Nazwa projektu

Terminy naboru

Cel

Link

Działanie 16: Współpraca

od 29.03.2021
do 12.05.2021

Wsparcie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, które obejmują ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami – na zasadach płatności zryczałtowanej

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 5.2: Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

od 11.03.2021
do 31.12.2021

Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 6.1: Premie dla młodych rolników

od 31.03.2021
do 29.05.2021

Refundacja kosztów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Poddziałanie 6.3: Restrukturyzacja małych gospodarstw – bez ASF

od 31.03.2021
do 29.05.2021

Refundacja kosztów obejmujących restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiMR

Działanie 9: Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

od 15.04.2021
do 31.05.2021

Wsparcie finansowe dla podmiotów działających jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

kliknij, aby przejść do strony projektu na portalu ARiM