Agra-Matic

Budownictwo inwentarskie i usługi środowiskowe

Zaprojektujemy rozwój Twojego gospodarstwa

Agra-Matic - dział rozwoju agrobiznesu - to zespół specjalistów świadczących usługi doradcze i projektowe w zakresie inwestycji budowlanych i środowiskowych. Eksperci Agra-Matic wspierają hodowców w przejściu przez cały proces inwestycyjny: od pomysłu do realizacji, wykorzystując swoje unikalne doświadczenie w branży rolno-hodowlanej. Obora, kurnik lub chlewnia - Agra-Matic to idealny wybór dla hodowców chcących stworzyć nowe obiekty inwentarskie lub zmodernizować gospodarstwa, by osiągać wyższe wyniki w produkcji zwierzęcej. Wszystko to w zgodzie z aktualnymi przepisami i z poszanowaniem dla środowiska!
Skontaktuj się z doradcą Agra-MaticKorzyści ze współpracy z Agra-Matic

 • spójność całego zakresu inwestycji, od pomysłu do realizacji
 • całkowicie niezależne doradztwo w zakresie technologii chowu, żywienia, środowiska, budownictwa i wyposażenia
 • technologia dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta
 • kompletny i kompleksowy projekt budowlany
 • profesjonalne doradztwo i obsługa w oparciu o najnowszą wiedzę technologiczną i techniczną
 • wsparcie podczas całej procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych (środowiskowe, wodno-prawne, warunki zabudowy, pozwolenie na budowę)

Serwis środowiskowy - ferma to nie tylko budynki

 • nadzór instalacji i audyt środowiskowy weryfikujące zgodność w zakresie wszystkich przepisów z zakresu ochrony środowiska 
 • przygotowywanie wymaganych sprawozdań i opłat za korzystanie ze środowiska oraz raportów do KOBiZE 
 • wsparcie przy prowadzeniu gospodarki odpadami (BDO) i nadzór nad wymaganym monitoringiem środowiska (pomiary hałasu, pomiary emisji zanieczyszczeń)
 • wsparcie podczas kontroli organów inspekcji ochrony środowiska
 • doradztwo w zakresie dostosowywania instalacji do najlepszych standardów

Dotacje dla rolników i hodowców

Programy pomocowe dla rolników, w tym również hodowców, w Polsce są prowadzone m.in. z ramienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Z myślą o hodowcach przygotowaliśmy zestawienie bieżących naborów, wspierających rozwój gospodarstw. 

Sprawdź z jakiego dofinansowania możesz skorzystaćJak wygląda proces inwestycyjny?


Współpraca zaczyna się na fermie. Na tym polega różnica

Codzienna praca na fermach naszych hodowców i mierzenie się z prawdziwymi wyzwaniami to źródło cennej wiedzy i doświadczenia.

Robimy więcej niż pasze!

Odpowiadamy na wszystkie potrzeby Twojego gospodarstwa

Codziennie wspieramy hodowców naszym doświadczeniem i wiedzą oraz dostarczamy zbilansowane i efektywne rozwiązania żywieniowe dla zwierząt hodowlanych. Dzielimy się również naszymi rozwiązaniami biznesowymi, uczestnicząc w rozwoju gospodarstw i sektora hodowlanego.

Poznaj nasze pozostałe rozwiązania biznesowe