Home / Pasze - linie produktowe / Pasza dla bydła / Pasza dla cieląt

Pasza dla cieląt

Otaczając troską młode zwierzęta zapewnia się im zdrowy oraz prawidłowy rozwój będący gwarantem wysokich wyników produkcyjnych w przyszłości. Prawidłowy odchów cieląt oznacza niższe koszty oraz wyższą wydajność krów w pierwszych laktacjach.

Odpój cieląt preparatami mlekozastępczymi dla cieląt jest bardziej ekonomiczny niż odpój mlekiem krowy, ze względu na krótszy okres pojenia i wcześniejsze rozpoczęcie pobrania paszy i siana. Pójło z preparatów jest stabilne, bezpieczne i powtarzalne. Zapewnia to cielętom lepszą ochronę.


Pasza dla cieląt oraz preparaty mlekozastępcze firmy De Heus wzbogacone są o kompleks LactiProtect


Odpowiedni odchów cieląt i jałówek to przygotowanie krowy do wydajnej i bezpiecznej produkcji mlecznej w przyszłości. Można dokonać tego poprzez zapewnienie zwierzęciu odpowiednich warunków żywieniowych ( poprzez opowiednie preparaty mlekozastępcze i pasze dla cieląt ) oraz zootechnicznych. Należy pamiętać, że żywienie cieląt musi to być dopasowane do obecnej fazy wzrostu, by działania były optymalne.

Wśród pasz dla cieląt wyróżnia się:

Preparaty mlekozastępcze dla cieląt

 • Kaliber Milk
 • Ekono Milk
 • Land Milk
 • West Milk
 • Len Milk

Preparaty mlekozastępcze dla cieląt nGMO

 • Kaliber Milk
 • West Milk
 • Len Milk
Mieszanki mineralno-witaminowe i preparaty wzmacniające
 • Bestermine Cielak
 • Bestermine Kaliber

Koncentraty dla cieląt

 • Cielkon 38 Calf

Pasze treściwe dla cieląt

Nazwa produktu
Energia VEM
Białko ogólne (%)
Przeznaczenie
Kaliber Musli
960 19
 • pasza typu musli dla cieląt
 • do skarmiania przez pierwsze 3 tygodnie życia
Kaliber Korn
940 19
 • mieszanka granulatu, ziarna kukurydzy i owsa
 • od 7. dnia do 3. miesiąca życia
Kaliber Starter
950 19
 • pasza granulowana starterowa dla cieląt
 • od 2. tygodnia życia
Kaliber Junior
940 17
 • pasza granulowana dla cieląt
 • od 3. do 5. miesiąca życia