Home / Pasze - linie produktowe / Pasza dla bydła / Pasza dla cieląt

Pasza dla cieląt

Otaczając troską młode zwierzęta zapewnia się im zdrowy oraz prawidłowy rozwój będący gwarantem wysokich wyników produkcyjnych w przyszłości. Prawidłowy odchów cieląt oznacza niższe koszty oraz wyższą wydajność krów w pierwszych laktacjach.

Odpój cieląt preparatami mlekozastępczymi dla cieląt jest bardziej ekonomiczny niż odpój mlekiem krowy, ze względu na krótszy okres pojenia i wcześniejsze rozpoczęcie pobrania paszy i siana. Pójło z preparatów jest stabilne, bezpieczne i powtarzalne. Zapewnia to cielętom lepszą ochronę.


Pasza dla cieląt oraz preparaty mlekozastępcze firmy De Heus wzbogacone są o kompleks LactiProtect


Odpowiedni odchów cieląt i jałówek to przygotowanie krowy do wydajnej i bezpiecznej produkcji mlecznej w przyszłości. Można dokonać tego poprzez zapewnienie zwierzęciu odpowiednich warunków żywieniowych ( poprzez opowiednie preparaty mlekozastępcze i pasze dla cieląt ) oraz zootechnicznych. Należy pamiętać, że żywienie cieląt musi to być dopasowane do obecnej fazy wzrostu, by działania były optymalne.

Wśród pasz dla cieląt wyróżnia się:

Preparaty mlekozastępcze dla cieląt

 • Kaliber Milk
 • Ekono Milk
 • Land Milk
 • West Milk
 • Len Milk

Preparaty mlekozastępcze dla cieląt nGMO

 • Kaliber Milk
 • West Milk
 • Len Milk

Pasze treściwe dla cieląt

 • Kaliber Starter
 • Kaliber Junior
 • Kaliber Musli
 • Kaliber Korn

Mieszanki mineralno-witaminowe i preparaty wzmacniające

 • Bestermine Cielak
 • Bestermine Kaliber

Koncentraty dla cieląt

 • Cielkon 38 Calf