Home / Kariera / Aktualne oferty pracy / kierownik ds. utrzymania ruchu | Łęczyca

kierownik ds. utrzymania ruchu | Łęczyca

Celem stanowiska jest kierowanie zespołem pracowników, nadzór nad poprawnością pracy urządzeń technologicznych oraz infrastrukturą techniczną i poza techniczną. 

Od kandydatów oczekujemy:

- wykształcenia wyższego technicznego,
- posiadania aktualnych świadectw kwalifikacyjnych grup 1, 2 i 3 w zakresie eksploatacji i dozoru,
- wiedzy z zakresu mechaniki, elektryki i automatyki oraz znajomości programów sterujących produkcją,
- znajomości j. angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- prawa jazdy kat. B.,
- zaangażowania i wysokiej motywacji do pracy.

Predyspozycje wymagane na tym stanowisku:

- umiejętność zarządzania zespołem oraz organizacji pracy,
- samodzielność i konsekwencja w działaniu,
- umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Główne zadania na stanowisku:

- zarządzanie, nadzór i koordynacja pracy zespołu,
- tworzenie oraz nadzór realizacji planów przeglądów maszyn i urządzeń,
- nadzór nad infrastrukturą techniczną i poza techniczną,
- nadzór nad stanem i zamówieniami części zamiennych,
- nadzór nad usuwaniem usterek i napraw bieżących
- okresowe przeglądy UDT, energetyczne i PPOŻ, kominiarskie, budynków i ich zabezpieczeń, kalibracja urządzeń, weryfikacja poprawności pracy oprogramowania.
- serwisowanie urządzeń stanowiących ciąg technologii produkcji.

Jesteśmy pracodawcą, dla którego ważni są ludzie.