Home / Profilaktyka w chowie z ograniczeniem antybiotyków

Profilaktyka w chowie z ograniczeniem antybiotyków

- Wokół produkcji żywności, w tym zwłaszcza mięsa i mleka narosło wiele mitów. Te najbardziej rozpowszechnione dotyczą stosowania antybiotyków, hormonów i pasz ze składnikami modyfikowanymi genetycznie. Rozprawiając się z pierwszym z nich, wskazujemy sposoby budowania zdrowotności poprzez profilaktykę i działania prozdrowotnych.

Profilaktyka w chowie z ograniczeniem antybiotyków

Antybiotykiem określa się każdą substancję, jaką stosuje się w leczeniu lub profilaktyce infekcji lub chorób zakaźnych o podłożu bakteryjnym. Ich stosowanie w chowie zwierząt jest unormowane prawnie, a tzw. antybiotykowe stymulatory wzrostu trafiły na listę substancji zabronionych do stosowania w produkcji zwierzęcej ponad 20 lat temu, w 2006 r. Jedynym odstępstwem od generalnego zakazu podawania antybiotyków zwierzętom hodowlanym jest konieczność ograniczenia choroby, która wystąpiła w stadzie. Leczenie odbywa się wówczas wyłącznie z zalecenia i pod ścisłą kontrolą lekarza weterynarii, który wystawia receptę będącą podstawą do wyprodukowania paszy leczniczej lub podania leku w formie płynnej, wraz z wodą. Leczenie ma charakter prewencyjny i dotyczy całego stada. Każde podane lekarstwo ma ponadto swój okres karencji, czyli czas potrzebny na całkowite usunięcie pozostałości antybiotyku z organizmu. Do tego momentu mięso, mleko lub jajka nie mogą zostać dopuszczone do spożycia. W przypadku stwierdzenia obecności antybiotyku w próbce, cała partia produktu jest wycofywana z obrotu. Podobnie, z wysokimi karami wiąże się wykrycie substancji niedozwolonych lub skrócenie okresu karencji.

Obecne przepisy zostaną wkrótce jeszcze bardziej zaostrzone w związku z uchwalonym przez Parlament Europejski rozporządzeniem w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. Zgodnie z nowymi przepisami, które zaczną obowiązywać w 2022 r., przeciwdrobnoustrojowe produkty lecznicze, w tym antybiotyki nie będą mogły być stosowane rutynowo ani dla wyrównania strat wynikających ze złego zarządzania hodowlą. Leczenie ma ograniczać się również do wybranych zwierząt, a nie dotyczyć całego stada. Zaostrzenie przepisów ma na celu ograniczenie zjawiska antybiotykoodporności i zachowanie skuteczności leczniczych substancji czynnych poprzez bardziej odpowiedzialne używanie ich w rolnictwie. 

Ograniczenie możliwości stosowania antybiotyków wzmacnia potrzebę zapobiegania oraz przeciwdziałania chorobom i infekcjom o podłożu bakteryjnym. Tu największe znaczenie ma profilaktyka zdrowotna i zrównoważony chów zwierząt. Co w tym obszarze oferuje De Heus? Nasze działania, których celem jest wsparcie hodowców w produkcji z ograniczeniem antybiotyków można podzielić na 3 kategorie:
  1. bezpieczeństwo produkcji,

  2. odpowiednie zbilansowanie produktów żywieniowych,

  3. badania na fermach testowych. 

Bezpieczeństwo produkcji

Bezpieczne żywienie leży u podstaw zdrowego chowu. Dla zapewnienia najwyższej jakości pasz konieczne jest utrzymanie wysokich standardów i bezpieczeństwa produkcji. Potwierdzeniem spełnienia szeregu rygorystycznych norm i wytycznych są certyfikaty jakościowe, jakie posiadają wytwórnie De Heus:

- certyfikacja ISO 22000, GMP i QS we wszystkich wytwórniach pasz,

- certyfikacja VLOG, KFC, McDonald’s, Tesco, bez GMO w wybranych wytwórniach.

Więcej o certyfikatach w De Heus

Utrzymanie ustalonego poziomu jakości surowców do produkcji oraz ich kontrola zgodna z wysokimi standardami (szybkie testy na poziomy białek i aminokwasów, DON) gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo pasz.

Odpowiednie zbilansowanie produktów żywieniowych

Dostarczenie zgodnych z zapotrzebowaniem i odpowiednio zbilansowanych pasz wspiera status zdrowotny stada. Wśród zwierząt nie występują przeciążenia ani niedobory składników odżywczych i mineralnych. Karmienie ma charakter precyzyjny – pasze są „szyte na miarę”, dostosowane nie tylko do grupy wiekowej i produkcyjnej zwierząt, ale nawet do pory roku i warunków atmosferycznych.

Badania na fermach testowych

Dział badań i rozwoju wprowadza do produkcji innowacyjne rozwiązania żywieniowe, a ich działanie jest każdorazowo sprawdzane na naszych fermach testowych. Dzięki temu możemy oferować produkty o potwierdzonej skuteczności, które przy zachowaniu wskazanych warunków chowu wspomogą osiągnięcie określonych rezultatów. Pasze i dodatki żywieniowe zapewniają ochronę i wsparcie układu pokarmowego zwierząt, który ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu odporności. Mamy szerokie spojrzenie na hodowlę – wiemy, że żywienie jest jednym z jej podstawowych wyznaczników, ale nie zapominamy o innych czynnikach zapewniających dobrobyt zwierząt. Zapewnienie wsparcia w zakresie infrastruktury (budynki inwentarskie, odpowiednia wentylacja itp.), doradztwa hodowlanego czy programy profilaktyki zdrowotnej (FDP, mastitis itp.) mają wpływ na komfortowy, zrównoważony i bezpieczny chów zwierząt.

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie

Wszystkie witryny internetowe firmy De Heus wykorzystują pliki cookie i porównywalne technologie. Stosujemy funkcjonalne pliki cookie, aby zadbać o prawidłowe i bezpieczne działanie naszych witryn, jak również analityczne pliki cookie w celu zapewnienia jak największego komfortu użytkowania. Marketingowe pliki cookie są zapisywane na urządzeniu, aby umożliwić wyświetlanie informacji dopasowanych do preferencji użytkownika zamiast informacji ogólnych.

Klikając przycisk „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie wszystkich plików cookie. Możesz również kliknąć przycisk „zmień ustawienia plików cookie”, aby zmienić preferencje.
Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w zasadach dotyczących plików cookie firmy De Heus.