Home / Informacje / Aktualności / Jak poprawić opłacalność tuczu ?

Jak poprawić opłacalność tuczu ?

-

Jak poprawić opłacalność tuczu ?

Warto zadbać o odpowiedni współczynnik zużycia paszy - FCR.

FCR to liczba, która mówi nam, ile kg paszy jest potrzebne na kg przyrostu masy ciała zwierzęcia.

Jaki macie FCR? Policzcie na Portalu Wiedzy.