Home / De Heus / Agra-Matic: budownictwo inwentarskie / Trzoda chlewna

Trzoda chlewna

Dzisiejsza sytuacja na rynku trzody chlewnej wymaga, aby planowana inwestycja była dopracowana w najdrobniejszych szczegółach. Dzięki doświadczeniu oraz znajomości dzisiejszych uwarunkowań ustawowo–prawnych specjaliści z działu rozwoju agrobiznesu Agra-Matic wiedzą jak pomóc hodowcom w osiągnięciu sukcesu. Fundamentem każdej prowadzonej przez Agra-Matic procedury inwestycyjnej jest indywidualnie dobrany i przemyślany projekt technologiczny przedsięwzięcia.

Opracowanie projektu technologicznego obejmuje:

▪ analizę możliwości inwestycyjnych danej lokalizacji,
▪ wybór odpowiedniej strategii ekonomicznej i technicznej gospodarstwa,
▪ gwarancje zgodności z normami dobrostanu zwierząt określonymi przez Unię Europejską,
▪ dobór odpowiednich systemów wentylacyjnych, spławiania gnojowicy oraz utrzymywania poszczególnych grup technologicznych zwierząt,
▪ opracowanie planu zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce inwestycyjnej,
▪ opis, w którym przedstawione są zasady działania wybranych systemów, obrót stada, ilość DJP, szacowana produkcja gnojowicy,
▪ rysunki wielkoformatowe przedstawiające: rzut przyziemia, rzut kanałów gnojowicowych, przekrój poprzeczny przez poszczególne sektory oraz plan zagospodarowania terenu.

Opracowanie technologiczne jest punktem wyjściowym do wykonania dokumentacji środowiskowej, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonania projektu budowlanego.