Home / De Heus / Agra-Matic: budownictwo inwentarskie / Drób

Drób

Dobra technologia polega na zaplanowaniu sposobu postępowania i wyposażenia zgodnego z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu zwierząt oraz zapewnieniu hodowcy osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku ekonomicznego prowadzonego agrobiznesu. Odpowiednia technologia tworzy dobrostan zwierząt, a ten powinien przełożyć się na wysoki status zdrowotny stada i rentowność zapewniającą długoletnią konkurencyjność rynkową.

U podstaw dobrostanu stada znajduje się zapewnienie optymalnych warunków na całej powierzchni hodowlanej:

  • mikroklimatu w obiekcie (np. temperatury, wilgotności, stężenia amoniaku)
  • dostępu do wody
  • dostępu do paszy
  • oświetlenia
  • zagęszczenia zwierząt
  • izolacji od czynników stresogennych (np. hałas)
  • ograniczenia czynników ryzyka (m.in. przerw w dostawie prądu, wody, patogenów)
Ograniczenie ryzyka to wielowymiarowe zagadnienie. Aby zminimalizować ryzyko w przypadku mediów należy zainstalować systemy alarmowo-ostrzegawcze i zdublować źródła mediów. W przypadku ograniczenia ryzyka patogenów warto dbać o odpowiednią organizację pracy oraz o właściwy dobór materiałów (zacierane na gładko posadzki) i łatwo zmywalne powierzchnie ścian i podsufitki. Warto też ograniczyć powstawanie miejsc trudno dostępnych do czyszczenia. Dlatego projekt technologiczny wraz z koncepcją fermy powinny stanowić podstawę dla dokumentacji środowiskowej i projektu budowlanego.