Home / Bydło. Projekt technologiczny

Bydło. Projekt technologiczny

Zaprojektowanie odpowiedniego budynku inwentarskiego to niełatwe wyzwanie, nawet dla dobrego architekta. Odpowiednia wiedza techniczna i praktyczne doświadczenie to klucz do pełnego sukcesu projektowego. Specjaliści ds. techniczno-inwestycyjnych, ustalając z inwestorem technologię wykonania obiektu kierują się zarówno dobrem klienta, jak i zwierząt.

Przygotowany projekt technologiczny swoim zakresem obejmuje takie elementy jak:

 • analiza przedinwestycyjna przedsięwzięcia
 • założenia wymiarowe projektowanego budynku
 • analiza wybranego systemu udojowego
 • sposób zagospodarowania nawozów naturalnych
 • wyliczenia i wytyczne wentylacyjne
 • analiza i wytyczne zapotrzebowania na wodę do pojenia zwierząt
 • rzut przyziemia obory
 • przekrój poprzeczny obory
 • rzut kanałów gnojowicowych w przypadku obór rusztowych
 • obrót stada w gospodarstwie
 • analiza powierzchni hodowlanych w oparciu o rozporządzenie dotyczące dobrostanu zwierząt
 • plan zagospodarowania inwestycji.

Szczegółowy projekt technologiczny pozwala przygotować kolejne etapy procesu tj. opracowanie dokumentacji środowiskowej i projektu budowlanego.